GALICIA

 

INSTRUCTORES/AS INWA EN GALICIAGALICIA

 

CRISTINA GONZALEZ CASTRO (Vilagarcía de Arousa) – FORMADORA NACIONAL

JORGE TORRES FERNANDEZ (Vigo)

NACHO GARCÍA PÉREZ (Vigo)

JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ CASTRO (Lugo)

PILU  VÁZQUEZ  FARIÑA (Ourense)

NACHO RODRÍGUEZ PEQUEÑO (Vigo)